Co w ramach rehabilitacji specjalistycznej?

Wchodząc na stronę dowolnego centrum rehabilitacyjnego, czy nawet prywatnego gabinetu rehabilitacji, od razu można dostrzec wyraźny komunikat wskazujący na to, że istnieje coś takiego jak rehabilitacja tradycyjna oraz rehabilitacja specjalistyczna. W obrębie zarówno pierwszego jak i drugiego wyszczególnia się natomiast określony podział wewnętrzny na szereg innych rodzajów, typów i odmian rehabilitacyjnych procesów. W niniejszym artykule …

Na czym polega kinezyterapia?

Jako kinezyterapię rozumie się zwłaszcza rehabilitację z zastosowaniem ruchu. To wymuszanie aktywności fizycznej w takim stopniu i zakresie, jak jest do tego aktualnie możliwy pacjent leczony bądź wymagający tego rodzaju wsparcia. Nie zapominajmy także i o tym, że kinezyterapia jest zbawieniem dla seniorów, którzy z racji podeszłego wieku muszą walczyć z procesem starzenia się organizmu, …