Na czym polega kinezyterapia?

Jako kinezyterapię rozumie się zwłaszcza rehabilitację z zastosowaniem ruchu. To wymuszanie aktywności fizycznej w takim stopniu i zakresie, jak jest do tego aktualnie możliwy pacjent leczony bądź wymagający tego rodzaju wsparcia. Nie zapominajmy także i o tym, że kinezyterapia jest zbawieniem dla seniorów, którzy z racji podeszłego wieku muszą walczyć z procesem starzenia się organizmu, zastanymi mięśniami, ograniczeniami sprawności fizycznej i ograniczeniem ruchowym. Do tego dochodzi też kwestia zastosowania kinezyterapii jako swego rodzaju narzędzia walki z urazami i kontuzjami nabytymi na przykład na skutek rozlicznych wypadków czy przewlekłych chorób.
Kinezyterapia jest to rodzaj ćwiczeń czynnych, w których to głównie aktywność fizyczna pacjenta jest nadrzędna, jeżeli chodzi o efekty rehabilitacji.

W skład kinezyterapeutycznych aktywności wchodzą między innymi ćwiczenia czynno-bierne, ale też ćwiczenia izometryczne, którym poświęciliśmy w niniejszym poradniku osobny artykuł. Zabiegi tu opisywane bazują zwłaszcza na zwalczaniu objawów miejscowo i dobierane są tak, aby rehabilitować za ich pośrednictwem te części sylwetki, które są chorobowo zmienione bądź te narządy, które mają uraz. Najczęściej kinezyterapia odbywa się z wykorzystaniem pomocy specjalisty – kinezyterapeuty, który jest swego rodzaju rehabilitantem. W ramach tej formy rehabilitacji wyszczególnia się ćwiczenia gimnastyczne poranne, zestawy z zakresu zdrowego kręgosłupa, ćwiczenia w wodzie, czyli aqua aerobik, ale także ćwiczenia ogólnokondycyjne. Do tego można nawet mówić o sporcie dla osób niepełnosprawnych, który przynosi tu ogromne korzyści.
Artykuł dzięki: