Co w ramach rehabilitacji specjalistycznej?

Wchodząc na stronę dowolnego centrum rehabilitacyjnego, czy nawet prywatnego gabinetu rehabilitacji, od razu można dostrzec wyraźny komunikat wskazujący na to, że istnieje coś takiego jak rehabilitacja tradycyjna oraz rehabilitacja specjalistyczna. W obrębie zarówno pierwszego jak i drugiego wyszczególnia się natomiast określony podział wewnętrzny na szereg innych rodzajów, typów i odmian rehabilitacyjnych procesów. W niniejszym artykule …

Rodzaj rehabilitacji a stan pacjenta

Osoby wymagające procesu rehabilitacyjnego przede wszystkim zmuszone są do tego, aby odpowiednio dobrać proces rehabilitacyjny do ich schorzenia, stopnia zaawansowania ich choroby oraz co bardzo istotne tego, na jakim poziomie jest ta dysfunkcja, z którą się borykają. W głównej mierze warto zatem zwrócić uwagę na to, że rodzaj dostępnej rehabilitacji jest uzależniony stricte od naszego …

Na czym polega kinezyterapia?

Jako kinezyterapię rozumie się zwłaszcza rehabilitację z zastosowaniem ruchu. To wymuszanie aktywności fizycznej w takim stopniu i zakresie, jak jest do tego aktualnie możliwy pacjent leczony bądź wymagający tego rodzaju wsparcia. Nie zapominajmy także i o tym, że kinezyterapia jest zbawieniem dla seniorów, którzy z racji podeszłego wieku muszą walczyć z procesem starzenia się organizmu, …

Rodzaje rehabilitacji

Jeżeli mowa o procesie rehabilitacyjnym, to wielu ekspertów jest zdania, że tego rodzaju zabiegi są o wiele bardziej cenne dla leczonego pacjenta niż nierzadko nawet sam proces leczenia szpitalnego. To, co wyleczony farmakologicznie pacjent zrobi później z własnymi ułomnościami, stanem, dysfunkcjami uzależnione jest natomiast w szczególności od tego, na ile zdeterminowany będzie do walki o …