Odmiany rehabilitacji

Procesem rehabilitacyjnym określa się taki rodzaj zabiegów medycznych oraz fizjoterapeutycznych, które mają na celu przywrócenie maksymalnej sprawności wszystkim decydującym się na tego rodzaju wsparcie, którzy posiadają rozmaite dysfunkcje oraz wielorakie urazy i kontuzje. Biorąc pod uwagę fakt, że rehabilitacja okazuje się na dziś dzień wyjątkowo szerokim tematem, w głównej mierze trzeba zwrócić uwagę na to, że wydziela się sporo rozmaitych jej odmian i wielorakich rodzajów. Wszystko uzależnione jest zwłaszcza od stopnia zaawansowania oraz typu choroby czy rodzaju urazu i kontuzji. Wydziela się generalnie pewną klasyfikacje rehabilitacji.
Przede wszystkim należy wspomnieć o rehabilitacji odbywającej się w warunkach ambulatoryjnych. Dodatkowo, nie zapominajmy też o procesie rehabilitacyjnym dziejącym się w warunkach oddziału dziennego, ale też i w warunkach domowych.

Dodatkowo, nie zapominajmy o specjalistycznej rehabilitacji, która stanowi proces medyczno-fizjoterapeutyczny jaki dostosowany jest stricte do rodzaju schorzenia danego pacjenta. Warto także zwrócić uwagę na pulmonologiczną rehabilitację, która realizowana jest przeważnie w warunkach oddziału stacjonarnego. Dodatkowo, nie zapominajmy także o przypadkach rehabilitacji kardiologicznej – ta może być realizowana zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak także w warunkach oddziału stacjonarnego. Na koniec jeszcze krótka wzmianka o tak zwanej rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz neurologicznej. Wszystkie wyżej wspomniane typy procesów wsparcia osób z różnymi dysfunkcjami są uzależnione przede wszystkim od stopnia zaawansowania oraz typu choroby.
Artykuł dzięki:

Zobacz stronę autora: precyzyjna obróbka metali