Rehabilitacja specjalistyczna

Terminem rehabilitacja specjalistyczna określa się szeroki wachlarz różnorodnych zabiegów, jakie są wykonywane na pacjencie z rozmaitymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami. W związku z tym, jest to szansa na przywrócenie pacjenta leczonego do maksymalnej albo przynajmniej maksymalnie możliwej w jego stanie formy i kondycji. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na fakt, że rehabilitacja w tym wymiarze może być realizowana także jako rozszerzenie rehabilitacji tradycyjnej.
Ta typowo specjalistyczna forma pomocy niesionej osobom z rozmaitymi dysfunkcjami jest natomiast związana zwłaszcza z poważnymi schorzeniami, do jakich zalicza się udar mózgu, czy też zawał. W związku z powyższym, na uwagę zasługuje między innymi fakt, iż wydziela się tak zwaną rehabilitację neurologiczną, jaka wynika przede wszystkim z rozlicznych urazów neurologicznych oraz neurochirurgicznych.

Do tego, nie zapominajmy też o rehabilitacji neurologicznej wiążącej się przede wszystkim ze wsparciem urazowo-ortopedycznym, wewnętrznej rehabilitacji czy też intensywnej terapii. Są to najczęściej takie zabiegi, jakie wykonywane są w okresie między trzema a sześcioma tygodniami intensywnych zajęć terapeuty z pacjentem. Jeszcze czymś innym okazuje się być natomiast rehabilitacja kardiologiczna. Bazuje ona na możliwości leczenia zarówno w oddziałach stacjonarnych, czyli konkretnych placówkach medycznych, do których pacjent musi dotrzeć samodzielnie ale też i jest przewidziana w warunkach ambulatoryjnych. W przypadku ego rodzaju wsparcia medycznego, pacjenci z reguły mogą liczyć na pomoc z Narodowego Funduszu Zdrowia, która wynosi do trzydziestu dni darmowej rehabilitacji.
Artykuł dzięki: